Informácie

Informácie

Negarantujeme správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na E-FITKO.SK

Nezodpovedáme za kvalitu služieb poskytovaných centrami v zozname. Akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u prevádzkovateľa centra.

E-FITKO.SK má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia používateľov ako aj bez ich súhlasu.

V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.